NHỮNG CẤU TRÚC TRONG CHƯƠNG TRÌNH THPT 2

Đây là những cấu trúc có trong Unit 1: HOME LIFE (Sgk 12- chương trình cũ) và Unit 1: FAMILY LIFE(Sgk 10- chương trình mới). Các em hãy học thuộc số cấu trúc này rồi áp dụng vào làm bài tập củng cố dưới đây nha!

Bài tập:

Những cấu trúc trong chương trình THPT 2

Đây là bài tập áp dụng những cấu trúc có trong Unit 1- HOME LIFE(lớp 12- chương trình cũ) và Unit 1- FAMILY LIFE(ớp 10- chương trình mới). Các em hãy học thuộc cấu trúc rồi ấn nút “START QUIZ” để bắt đầu làm bài nha!

 

 

 

Recommended For You

Trang Anh

Tác giả Trang Anh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *