Bài tập: Collocations, Idioms and Phrasal Verbs 10

Collocations, Idioms and Phrasal verbs 10

Đây là bài tập bổ trợ cho phần lý thuyết Unit 1- Lớp 12(sách mới). Em hãy học thuộc lý thuyết rồi sau đó nhấn vào nút ” START QUIZ” để bắt đầu làm bài nhé!

Lưu ý: Nếu em chưa có tài khoản thì em hãy quay ra trang chủ, vào mục đăng kí để tạo tài khoản trước khi vào thi thử nhé!

Recommended For You

Trang Anh

Tác giả Trang Anh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *