Bài tập: Collocations, Idioms and Phrasal Verbs 12

Collocations, idioms and phrasal verbs 12

Đây là bài tập bổ trợ cho bài Collocations 8. Em hãy học thuộc cấu trúc trong bài collocations 8 rồi nhấn vào nút “START QUIZ” để bắt đầu làm bài nha!

Recommended For You

Trang Anh

Tác giả Trang Anh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *