Bài tập: Collocations, Idioms and Phrasal Verbs 7

– Bài tập đồng nghĩa:

Collocations, idioms and phrasal verbs 7

Đây là bài tập áp dụng collocations 7. E hãy học lý thuyết rồi áp dụng làm bài tập dưới đây nha!

– Bài tập trái nghĩa:

Collocations, idioms and phrasal verbs 8

Đây là bài tập áp dụng cho phần collocations 7. Em hãy học kĩ lý thuyết rồi sau đó nhấn vào nút ” START QUIZ” để bắt đầu làm bài nha!

Recommended For You

Trang Anh

Tác giả Trang Anh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *