Bài tập Unit 4- Lớp 10,11,12(cơ bản và nâng cao)

Nhằm giúp các em học sinh củng cố và nắm chắc kiến thức trong sách giáo khoa, Cô Trang Anh đã biên soạn tài liệu ôn luyện Tiếng Anh Unit 4 thuộc chương trình sách giáo khoa lớp 10,11,12. Các em hãy tải tài liệu về và làm rồi đối chiếu với đáp án nha!

Lớp 12:

  1. Chương trình cơ bản: – Đề: https://drive.google.com/file/d/1mH91Ue-8cMcy2_aSe2RfT7zAXDRZFTBF/view?usp=sharing
  2. Chương trình cơ bản: Đáp án: https://drive.google.com/file/d/1OaGFzeby1s_VcOHbFpAK1UYT2Gauce65/view?usp=sharing
  3. Chương trình nâng cao: Đề: https://drive.google.com/file/d/1qDDki0xG6530pJXdgebUNtVQbAUSOi_F/view?usp=sharing
  4. Chương trình nâng cao: Đáp án: https://drive.google.com/file/d/1I-kw6MVTLdhObBjOWDHtVWfavBeN-Jm6/view?usp=sharing

Lớp 11:

  1. Chương trình cơ bản: Đề: https://drive.google.com/file/d/1niJ1HYFRg2DMvh2TpqT-VGy7mg-BwHs0/view?usp=sharing
  2. Chương trình cơ bản: Đáp án: https://drive.google.com/file/d/1PCHNPOI49OAL2MmPy0tNluVTHS6p-5wp/view?usp=sharing
  3. Chương trình nâng cao: Đề: https://drive.google.com/file/d/1A4tYqKW6q40hO98Renewd5wwPkQM7Yvd/view?usp=sharing
  4. Chương trình nâng cao: Đáp án: https://drive.google.com/file/d/1U0AfvdRc_19vLRkx7AE8uikzREAE2sAy/view?usp=sharing

 

Recommended For You

Trang Anh

Tác giả Trang Anh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *