BÀI KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC

Chào các bạn, Nếu như có ai đó hỏi Cô rằng: ” muốn bắt đầu học Tiếng Anh thì phải bắt đầu từ đâu?” Cô sẽ trả lời là nên bắt đầu... Read more »

TỔNG HỢP ĐỀ THI THỬ THPTQG 2019 CỦA CÔ TRANG ANH

Cô Trang Anh gửi các bạn đề thi thử THPTQG do Cô tổ chức: Lần 1: Link đề: https://drive.google.com/file/d/1K3L4454FUgP683hdxU2bDmjnpnn6XGJE/view?usp=sharing Link đáp án: https://drive.google.com/file/d/1qzgttvWImyqMJReXdE57KSwRNb9ve7Kp/view?usp=sharing Link video chữa: https://bom.to/9QWfy và https://bom.to/vTpkK Lần 2:  Link đề: https://drive.google.com/file/d/1UEvhg5-TLtLLVAZItmJl6YAFi9SyESx2/view?usp=sharing Link đáp án:https://drive.google.com/file/d/1YIC0X-WiZpak77YJVeASQfqBO0WFkUOX/view?usp=sharing Link... Read more »

Exercise 15

Read more »

Collocations, idioms and phrasal verbs 15

Những cấu trúc dưới đây trước trích ra từ LESSON 11- SPORTS sách 2000 English Collocations and Idioms. Các em hãy học thuộc số cấu trúc này và làm bài tập áp... Read more »

Collocations, idioms and phrasal verbs 14

Tổng hợp 25 cụm từ cố định và thành ngữ Tiếng Anh. (Những cụm từ này được trích ra từ sách 2000 ENGLISH COLLOCATIONS AND IDIOMS). Các em hãy học thuộc số cấu trúc... Read more »

Collocations, Idioms and Phrasal Verbs 13

Read more »

Đề Thi Thử THPTQG lần 1- Cô Trang Anh

Link đề: http://goo.gl/iYbjQX Link đáp án: http://goo.gl/vt81sx Read more »

Bài tập: Collocations, Idioms and Phrasal Verbs 12

Read more »

Bài Tập: Collocations, Idioms and Phrasal Verbs 8

Read more »

Bài tập: Collocations, idioms and Phrasal Verbs 11

Read more »