TEST 4 – NHÓM CHUYÊN ĐỀ 3

Chào e, Đây là bài test số 4, được thiết kế để đánh giá kết quả học tập của em sau khi học xong tuần 4- nhóm CHUYÊN ĐỀ NGỮ PHÁP 3.... Read more »

Chào e, Đây là bài test số 3, được thiết kế để đánh giá kết quả học tập của em sau khi học xong tuần 3- nhóm CHUYÊN ĐỀ 3. Em hãy... Read more »

TEST 2- NHÓM CHUYÊN ĐỀ 3

Đây là bài test số 2, được thiết kế để đánh giá kết quả học tập của em sau khi học xong tuần 2- nhóm CHUYÊN ĐỀ 3. Em hãy kích vào... Read more »

TEST 1- NHÓM CHUYÊN ĐỀ 3

Đây là bài test số 1, được thiết kế để đánh giá kết quả học tập của em sau khi học xong tuần 1- nhóm CHUYÊN ĐỀ 3. Em hãy kích vào... Read more »