NHỮNG CÂU NGỮ PHÁP HAY SAI – PHẦN 2

Cô Trang Anh dự kiến sẽ hỗ trợ các bạn tổng ôn ngữ pháp bằng cách mỗi ngày up từ 20-30 câu ngữ pháp cho các bạn làm và sau đó Cô... Read more »

NHỮNG CÂU NGỮ PHÁP HAY SAI-PHẦN 1

Cô Trang Anh dự định sẽ hỗ trợ các bạn tổng ôn ngữ pháp bằng cách mỗi ngày sẽ up từ 20-30 câu ngữ pháp cho các bạn làm và sau đó... Read more »

Chương trình hỗ trợ 2K1,2K2,2K3 – Buổi 7( Thức Giả Định)

Đây là tài liệu cho buổi livestream 9h tối chủ nhật – ngày 19/8/2018. Em hãy xem qua bài và cùng học với Cô Trang Anh vào 9h tối nay nhé! https://drive.google.com/file/d/1usV469M3L1p73Bt7Z4xGzUyAi1IuJTYO/view?usp=sharing Read more »

Những trường hợp đặc biệt trong phát âm đuôi -ed

Trong Tiếng Anh đuôi -ed được phát âm như sau: + /t/: khi âm tận cùng trước nó là /s/,/tʃ/, /ʃ/, /k/, /p/, /f/ + /id/: khi trước –ed là /t/ và /d/ + /d/: ... Read more »