Bài tập Unit 4- Lớp 10,11,12(cơ bản và nâng cao)

Nhằm giúp các em học sinh củng cố và nắm chắc kiến thức trong sách giáo khoa, Cô Trang Anh đã biên soạn tài liệu ôn luyện Tiếng Anh Unit 4 thuộc chương trình... Read more »

Đề Cương Ôn Kiểm Tra 1 tiết – Lần 1

– Lớp 12 (cơ bản): Đề: https://drive.google.com/file/d/1k_U0Q8BmzSIVIpmclVkrKq-Gm1s8Bp24/view?usp=sharing Đáp án: https://drive.google.com/file/d/1G70Khpbq0-DARV7ayZFsqxX8eN4G996-/view?usp=sharing – Lớp 12 (thí điểm): Đề: https://drive.google.com/file/d/1Y_LZpA230QOoKJ0ZYLZhc09Xs7EM01lL/view?usp=sharing Đáp án: https://drive.google.com/file/d/1lZbUY9C7x7jkzN0x_hBhvxbreOKjPKEW/view?usp=sharing – Lớp 11 (cơ bản): Đề: https://drive.google.com/file/d/18uz0QQSVxwUqQcrFkpbtlhRxWq7rYKti/view?usp=sharing Đáp án: https://drive.google.com/file/d/1yOMtbDL2VOJ5-ehmnpQPXjIl5R-Uu6rr/view?usp=sharing – Lớp 11 (thí điểm): Đề: https://drive.google.com/file/d/1jxbd6iNSr_qJUjGnivohQz4fsm4KMZZ9/view?usp=sharing Đáp án: https://drive.google.com/file/d/1WA-55J9s_U5idvb2uufnpa6IG9fHr5e_/view?usp=sharing – Lớp 10 (cơ bản): https://drive.google.com/file/d/1izCLJBB79i6EQhgQGE0FIM7c7iQ-hu8N/view?usp=sharing –... Read more »