NHỮNG CẤU TRÚC TRONG CHƯƠNG TRÌNH THPT 2

Đây là những cấu trúc có trong Unit 1: HOME LIFE (Sgk 12- chương trình cũ) và Unit 1: FAMILY LIFE(Sgk 10- chương trình mới). Các em hãy học thuộc số cấu trúc... Read more »

NHỮNG CẤU TRÚC TRONG CHƯƠNG TRÌNH THPT 1

Đây là những cấu trúc có trong Unit 1: LIFE STORIES (Sgk 12- chương trình mới). Các em hãy học thuộc số cấu trúc này rồi áp dụng vào làm bài tập củng... Read more »

Đề Cương ôn kiểm tra 1 tiết lớp 12 – lần 2

Link đề: https://drive.google.com/file/d/1Nrr55Q_vtczB0J56WysHvLAmQdmeauWb/view?usp=sharing Link đáp án: https://drive.google.com/file/d/1NrotLKtILlJM7_PSdP1yjiua0pMG6bNX/view?usp=sharing Read more »

Bài tập Unit 4- Lớp 10,11,12(cơ bản và nâng cao)

Nhằm giúp các em học sinh củng cố và nắm chắc kiến thức trong sách giáo khoa, Cô Trang Anh đã biên soạn tài liệu ôn luyện Tiếng Anh Unit 4 thuộc chương trình... Read more »

Đề Cương Ôn Kiểm Tra 1 tiết – Lần 1

– Lớp 12 (cơ bản): Đề: https://drive.google.com/file/d/1k_U0Q8BmzSIVIpmclVkrKq-Gm1s8Bp24/view?usp=sharing Đáp án: https://drive.google.com/file/d/1G70Khpbq0-DARV7ayZFsqxX8eN4G996-/view?usp=sharing – Lớp 12 (thí điểm): Đề: https://drive.google.com/file/d/1Y_LZpA230QOoKJ0ZYLZhc09Xs7EM01lL/view?usp=sharing Đáp án: https://drive.google.com/file/d/1lZbUY9C7x7jkzN0x_hBhvxbreOKjPKEW/view?usp=sharing – Lớp 11 (cơ bản): Đề: https://drive.google.com/file/d/18uz0QQSVxwUqQcrFkpbtlhRxWq7rYKti/view?usp=sharing Đáp án: https://drive.google.com/file/d/1yOMtbDL2VOJ5-ehmnpQPXjIl5R-Uu6rr/view?usp=sharing – Lớp 11 (thí điểm): Đề: https://drive.google.com/file/d/1jxbd6iNSr_qJUjGnivohQz4fsm4KMZZ9/view?usp=sharing Đáp án: https://drive.google.com/file/d/1WA-55J9s_U5idvb2uufnpa6IG9fHr5e_/view?usp=sharing – Lớp 10 (cơ bản): https://drive.google.com/file/d/1izCLJBB79i6EQhgQGE0FIM7c7iQ-hu8N/view?usp=sharing –... Read more »

Tổng hợp toàn bộ những cấu trúc trong sgk Tiếng Anh lớp 12

1. explain st to sb: giải thích cái gì cho ai 2. invite sb to do st/to somewhere: mời ai đó tới đâu 3. laugh at: cười nhạo, chế nhạo 4. glance at: liếc nhìn... Read more »

Những cấu trúc bổ trợ cho bài Unit 2- Urbanization(Lớp 12)

1. grab the attention of sb = attract one’s attention: thu hút sự chú ý của ai 2. keep sb engaged: làm cho ai đó bị cuốn hút vào 3. focus on = concentrate on:... Read more »

Những Cấu Trúc Bổ Trợ Unit 2- Cultural Diversity (Lớp 12)

1. to be attracted to: bị hấp dẫn 2. fall in love = be in love = love: yêu 3. believe in: tin tưởng vào 4. on the other hand = whereas =... Read more »

Những Cấu Trúc Bổ Trợ Unit 1- Life Stories (Lớp 12)

1. have a great impact on sb: gây ấn tượng tốt cho ai 2. inspire sb to do st: truyền cảm hứng cho ai làm gì 3. bring up: được nuôi dưỡng 4. grow up:... Read more »

Những cấu trúc bổ trợ Unit 1 – Home Life (Lớp 12)

1. work on a night shift: trực đêm 2. try/attempt to do st = make an effort to do dt: cố gắng làm gì do/ try one’s best to do st: cố gắng hết sức để... Read more »