Chương trình hỗ trợ 2K1,2K2,2K3 – Buổi 7( Thức Giả Định)

Đây là tài liệu cho buổi livestream 9h tối chủ nhật – ngày 19/8/2018. Em hãy xem qua bài và cùng học với Cô Trang Anh vào 9h tối nay nhé!

https://drive.google.com/file/d/1usV469M3L1p73Bt7Z4xGzUyAi1IuJTYO/view?usp=sharing

Recommended For You

Trang Anh

Tác giả Trang Anh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *