Collocations, Idioms and Phrasal Verbs 13

Những Collocations/Idioms dưới đây được trích ra từ sách 1000 CÂU TRẮC NGHIỆM KHÓ

Các em hãy học thuộc số cấu trúc này, rồi áp dụng vào làm bài tập bên dưới nha!

 1. a far cry from = to be completely different from: khác xa, khác với
 2. can’t/ couldn’t help + V.ing: không nhịn được/ không thể không…
 3. burst into tears: bật khóc
 4. break into: đột nhập vào
 5. turn into: biến thành
 6. look into: điều tra, xem xét
 7. “as long as your arm” có nghĩa là rất dài – very long
 8. as high as a kite: quá phấn khích, thường là do bị ảnh hưởng bởi đồ uống có cồn hoặc ma túy
 9. pay sb compliment on st = compliment  sb on st: khen ngợi ai về việc gì.
 10. lend an ear to sb/sth”: lắng nghe một cách chân thành
 11. on the horns of a dilemma: tiến thoái lưỡng nan
 12. have a great hold on/over sb/st: có ảnh hướng lớn tới ai/cái gì
 13. hold one’s ground: giữ vững lập trường
 14. there is no point in doing st: không đáng/vô ích để làm gi
 15. persuade sb to do st: thuyết phục ai làm gì
 16. hold sb in high esteem = respect sb: kính trọng ai
 17. take to = resort to: phải dùng tới, phải nhờ tới

Link bài tập: http://mrstranganh.edu.vn/collocations-idioms-and-phrasal-verbs-13/

Các bài học khác tham khảo tại: http://mrstranganh.edu.vn/san-pham/1000-cau-trac-nghiem-kho/

Recommended For You

Trang Anh

Tác giả Trang Anh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *