Collocations, idioms and phrasal verbs 15

Những cấu trúc dưới đây trước trích ra từ LESSON 11- SPORTS sách 2000 English Collocations and Idioms. Các em hãy học thuộc số cấu trúc này và làm bài tập áp dụng bên dưới nhé!

22h30 tối nay (13/3/2019) Cô sẽ chữa chủ đề SPORTS trong sách này nha!

Bài tập áp dụng:

Collocations, idioms and phrasal verbs 15

Đây là những cụm từ cố định và thành ngữ về chủ đề SPORTS (Trang 86- sách 2000 collocations and idioms). Các em hãy học thuộc số cụm từ đó rồi áp dụng vào làm bài tập dưới đây nhé!

Recommended For You

Trang Anh

Tác giả Trang Anh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *