NHỮNG CÂU NGỮ PHÁP HAY SAI-PHẦN 1

Cô Trang Anh dự định sẽ hỗ trợ các bạn tổng ôn ngữ pháp bằng cách mỗi ngày sẽ up từ 20-30 câu ngữ pháp cho các bạn làm và sau đó Cô sẽ up video chữa. Đây là bài số 1 trong chuỗi 50 bài ngữ pháp tổng ôn của Cô Trang Anh. Các em hãy ấn vào nút “start quiz” để bắt đầu làm bài nha!

Link bài tập:

NHỮNG CÂU NGỮ PHÁP HAY SAI- PHẦN 1

Đây là tổng hợp những câu ngữ pháp mà Cô thấy các bạn hãy làm sai. Các bạn hãy nhấn vào nút “START QUIZ” để bắt đầu vào làm bài. Nếu bạn đúng dưới 70% thì bạn nên ôn lại ngữ pháp nha!

Cô sẽ làm video sửa nếu cần thiết!

Recommended For You

Trang Anh

Tác giả Trang Anh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *