NHỮNG CÂU NGỮ PHÁP HAY SAI – PHẦN 2

Cô Trang Anh dự kiến sẽ hỗ trợ các bạn tổng ôn ngữ pháp bằng cách mỗi ngày up từ 20-30 câu ngữ pháp cho các bạn làm và sau đó Cô sẽ up video chữa. Đây là bài số 2 trong chuỗi 50 bài ngữ pháp tổng ôn của Cô Trang Anh. Các em hãy ấn vào nút “start quiz” để bắt đầu làm bài nha!

Link bài thi online:

NHỮNG CÂU NGỮ PHÁP HAY SAI- PHẦN 2

Đây là tổng hợp những câu ngữ pháp mà Cô thấy các bạn hay làm sai. Các bạn hãy nhấn vào nút “START QUIZ” để bắt đầu vào làm bài. Nếu bạn đúng dưới 70% thì bạn nên ôn lại ngữ pháp nha!

Sau khi làm xong các bạn hãy kiểm tra xem mình sai ở những câu nào. Nếu các bạn muốn hiểu tường tận về nội dung của bài, xin mời các bạn hãy ấn link video chữa bài bên dưới nha!

Link video chữa:

Recommended For You

Trang Anh

Tác giả Trang Anh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *