NHỮNG CẤU TRÚC TRONG CHƯƠNG TRÌNH THPT 1

Đây là những cấu trúc có trong Unit 1: LIFE STORIES (Sgk 12- chương trình mới). Các em hãy học thuộc số cấu trúc này rồi áp dụng vào làm bài tập củng cố dưới đây nha!

Link bài tập:

Những cấu trúc trong chương trình THPT 1

Đây là bài tập nhằm giúp các em cũng cố những cấu trúc mà các em đã học trong Unit 1- LIFE STORIES(Lớp 12). Vì vậy, các em hãy học thuộc số cấu trúc trước khi áp dụng vào làm bài nhé!

 

 

 

 

 

Recommended For You

Trang Anh

Tác giả Trang Anh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *