Những trường hợp đặc biệt trong phát âm đuôi -ed

Trong Tiếng Anh đuôi -ed được phát âm như sau:

+ /t/: khi âm tận cùng trước nó là /s/,/tʃ/, /ʃ/, /k/, /p/, /f/

+ /id/: khi trước –ed là /t/ và /d/

+ /d/:  khi âm tận cùng trước -ed là nguyên âm và các phụ âm còn lại

Thế nhưng có một số từ tận cùng là -ed nhưng trước đó không phải là /t/ và /d/ vẫn được phát âm là /id/

Xin mời các em tham khảo ở ảnh dưới đây:

 

Recommended For You

Trang Anh

Tác giả Trang Anh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *