210 Câu Trắc Nghiệm Phrasal Verbs (Keys)

Phrasal Verbs là một phần khó trong Tiếng Anh và cách học hiệu quả nhất chỉ là thực hành làm bài tập thật nhiều. Cô Trang Anh xin gửi tặng các bạn... Read more »

210 Câu Trắc Nghiệm Phrasal Verbs

Phrasal Verbs là một phần khó trong Tiếng Anh và cách học hiệu quả nhất chỉ là thực hành làm bài tập thật nhiều. Cô Trang Anh xin gửi tặng các bạn... Read more »

Lesson 2: Collocations, Idioms and Phrsal Verbs

1. pay sb compliment (n) on sth = compliment (v) sb on sth : khen ngợi ai về việc gì 2. give sb a lift/ride: cho ai đó đi nhờ 3. (be... Read more »