TỔNG HỢP ĐỀ THI THỬ THPTQG 2019 CỦA CÔ TRANG ANH

Cô Trang Anh gửi các bạn đề thi thử THPTQG do Cô tổ chức: Lần 1: Link đề: https://drive.google.com/file/d/1K3L4454FUgP683hdxU2bDmjnpnn6XGJE/view?usp=sharing Link đáp án: https://drive.google.com/file/d/1qzgttvWImyqMJReXdE57KSwRNb9ve7Kp/view?usp=sharing Link video chữa: https://bom.to/9QWfy và https://bom.to/vTpkK Lần 2:  Link đề: https://drive.google.com/file/d/1UEvhg5-TLtLLVAZItmJl6YAFi9SyESx2/view?usp=sharing Link đáp án:https://drive.google.com/file/d/1YIC0X-WiZpak77YJVeASQfqBO0WFkUOX/view?usp=sharing Link... Read more »