Từ Vựng – Lớp 10(Cơ bản)- Unit 4

Special Education

 • The rich: Người giàu
 • The sick: Người bệnh
 • The deaf: Người điếc
 • The dead: Người chết
 • The handicapped: Người tàn tật
 • The homeless: Người không nhà
 • The unemployed: Người thất nghiệp
 • The hungry: Người đói
 • The blind: Người mù
 • The dumb: Người câm
 • The injured: Người bị thương
 • The disabled: Người tàn tật
 • The poor: Người nghèo
 • Braille Alphabet: bảng chữ cái cho người mù
 • Special: đặc biệt
 • Come from: đến từ
 • Make great efforts: cố gắng hết sức
 • Raise: giơ lên (tay)
 • Arm: cánh tay
 • Finger: ngón tay
 • One by one: lần lượt
 • Add: cộng
 • Subtract: trừ
 • Unable: không thể
 • Explain: giải thích
 • Normal: bình thường
 • Infer from: rút ra từ
 • Attitude towards: thái độ đối với
 • Doubt: nghi ngờ
 • Feeling: cảm giác
 • Ability: khả năng
 • Belief: lòng tin
 • Humorous: hài hước
 • Suspicious: nghi ngờ
 • Admiring: ngưỡng mộ
 • Lower secondary school: trường cấp 2
 • Photograph: tấm ảnh
 • Photographer: người chụp ảnh
 • Fascinated: bị lôi cuốn
 • Professional: chuyên nghiệp
 • Exhibit: triển lảm
 • Native teacher: giáo viên bản ngữ
 • Per: mỗi
 • Air- conditioned: có máy lạnh
 • Cassette tapes: băng cát-xét
 • Free books: tài liệu miễn phí
 • Refund: hoàn tiền lại
 • Receipt: hóa đơn
 • Poor quality: chất lượng kém
 • Service: dịch vụ
 • Injured: bị thương
 • Wheelchair: xe lăn
 • Delay: hõan lại
 • Broken down: bị hư (xe)
 • Contact: liên lạc
 • Good news: tin vui
 • A pity: điều đáng tiếc
 • Airport: sân bay
 • Cause: gây ra
 • Disaster: tai họa
 • Unrealistic: không thực tế
 • Parents: cha mẹ
 • Standard: tiêu chuẩn
 • Competition: cuộc thi
 • Enter: tham gia
 • Mistake: sai lầm
 • Neglect: bỏ qua
 • Push: thúc ép
 • Make: bắt buộc
 • Musician: nhạc sĩ
 • Genius: thiên tài
 • Constant support: luôn ủng hộ
 • Example: ví dụ
 • Develop: phát triển
 • Spell: đánh vần
 • Delegate: đại biểu
 • Correct: sửa lỗi sai
 • Paintings: bức tranh vẽ
 • Speak ill: nói xấu
 • Pay higher tax: đóng thuế cao hơn
 • Scented: có mùi thơm
 • Origin: nguồn gốc

Recommended For You

Trang Anh

Tác giả Trang Anh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *