Khóa học Online

khoa-tong-on-tu-vung-ngu-phap-7
Trang Anh 02/10/2021 16:15
KHÓA TÔNG ÔN TỪ VỰNG - NGỮ PHÁP 7

???? TÔ7 là khoá nối tiếp của CĐ7. CĐ7 học từng chuyên đề riêng lẻ, nên cần qua TÔ7 để ôn tập và củng cố toàn bộ kiến thức đã học thành logic và hệ thống. Ngoài ra TÔ7 còn tổng ôn các chủ đề từ vựng thường xuất hiện trong thi. ???? Như vậy TÔ7 phù hợp với các bạn đã học qua các khoá chuyên đề của Cô hoặc đã học xong 25 chuyên đề ngữ pháp. ???? Điểm đầu vào của TÔ7 là từ 5 trở lên trong bài thi thử tháng 9 vừa rui của Cô.

khoa-chuyen-de-ngu-phap-8
Trang Anh 02/10/2021 16:12
KHÓA CHUYÊN ĐỀ NGỮ PHÁP 8

Khóa chuyên đề ngữ pháp 8

combo-luyen-thi-dai-hoc-2021-2022-mon-tieng-anh
khoa-luyen-cipp-2021-2022
Trang Anh 16/09/2021 08:33
KHÓA LUYỆN CIPP 2021-2022

khoa-tu-vung-doc-hieu-4
Trang Anh 19/07/2021 15:18
KHÓA TỪ VỰNG - ĐỌC HIỂU 4

khoa-chuyen-de-ngu-phap-7
Trương Trung Hiếu 24/05/2021 17:36
KHÓA CHUYÊN ĐỀ NGỮ PHÁP 7

khoa-tong-on-ngu-phap-tu-vung-6
Trương Trung Hiếu 24/05/2021 17:34
KHÓA TỔNG ÔN NGỮ PHÁP - TỪ VỰNG 6

khai-giang-khoa-luyen-de-thi-thptqg-2021
  • 1