lo-trinh-luyen-thi-2025-2026
Trang Anh 06/03/2024 17:27
LỘ TRÌNH LUYỆN THI 2025-2026

Lộ trình luyện thi 2025 được đóng gói thành COMBO 2025 gồm có 4 khóa chính: TỪ VỰNG - ĐỌC HIỂU NỀN TẢNG, TỪ VỰNG - ĐỌC HIỂU NÂNG CAO, KHÓA NGỮ PHÁP TIẾNG ANH và LUYỆN ĐỀ 2025 và 1 khóa tặng kèm khi các bạn đăng kí COMBO 2025 (khóa CIPP học toàn bộ collocations-idioms-prepositions- phrasal verbs trong tiếng Anh).

khai-giang-khoa-tu-vung-doc-hieu-nen-tang
Trang Anh 06/03/2024 17:16
KHAI GIẢNG KHÓA TỪ VỰNG - ĐỌC HIỂU NỀN TẢNG

- Mỗi tuần sẽ học 3 units trong chương trình sách giáo khoa mới (Global Success, I learn smart world, Friends Global) từ lớp 10 đến lớp 12. - Các ngày thứ 2-4-6 học từ vựng/cụm từ theo chủ đề qua flashcards rồi áp dụng vào làm 20-30 câu bài tập gồm các dạng: chọn đáp án đúng, tìm từ đồng nghĩa – trái nghĩa, dạng bài sắp xếp để tạo thành đoạn văn/lá thư hoàn chỉnh (giống dạng câu 16-17 trong ĐMH 2025) - Các ngày 3-5-7 luyện các dạng bài đọc hiểu theo chủ đề từ vựng tương ứng bám sát form ĐHM 2025.

khai-giang-khoa-chuyen-de-ngu-phap-12
khai-giang-khoa-luyen-giai-de-thi-thptqg-giai-de-thi-chuyen-2024
Trang Anh 09/12/2023 11:34
KHAI GIẢNG KHÓA LUYỆN GIẢI ĐỀ THI THPTQG+ GIẢI ĐỀ THI CHUYÊN 2024

KHÓA LUYỆN GIẢI ĐỀ 2023 -2024 (Luyện giải đề thi THPTQG + đề thi CHUYÊN/HSG)

khai-giang-khoa-luyen-giai-de-thi-vao-10
Trang Anh 09/12/2023 07:47
KHAI GIẢNG KHÓA LUYỆN GIẢI ĐỀ THI VÀO 10

- Mỗi ngày sẽ luyện giải một đề thi vào 10. Ngoài phần đề thi còn có flashcard hỗ trợ học từ mới và cấu trúc (được lọc ra từ chính đề thi của ngày hôm đó). Bài tập tất cả các ngày đều có lời giải chi tiết + video chữa. - 20h30 tối thứ 2 hàng tuần học live trong nhóm kín. - Ngoài việc mỗi ngày luyện giải một đề thi vào 10 ra thì còn có LUYỆN NGHE và cuối tuần còn có BÀI TẬP LÀM

khai-giang-khoa-tong-on-tu-vung-lop-9
Trang Anh 03/09/2023 19:47
KHAI GIẢNG KHÓA TỔNG ÔN - TỪ VỰNG LỚP 9

Tổng ôn tập các chuyên đề về từ vựng và ngữ pháp sẽ có trong thi.

khai-giang-khoa-tien-giai-de-2023-2024
Trang Anh 03/09/2023 19:44
KHAI GIẢNG KHÓA TIỀN GIẢI ĐỀ 2023-2024

Luyện các dạng bài có trong đề thi như: phát âm- trọng âm, chọn đáp án đúng, tình huống giao tiếp, đồng nghĩa – trái nghĩa, câu đồng nghĩa, kết hợp câu, lỗi sai, đục lỗ, đọc hiểu. Khóa học hướng tới việc giúp các bạn làm thành thạo các dạng bài trong đề thi, tập dượt giải đề và trang bị mọi hành trang kiến thức để các bạn tự tin bước vào chinh phục mục tiêu 9+.

khai-giang-khoa-tong-on-tu-vung-ngu-phap-11
Trang Anh 03/09/2023 19:41
KHAI GIẢNG KHÓA TỔNG ÔN TỪ VỰNG - NGỮ PHÁP 11

Học tổng ôn toàn bộ từ vựng, ngữ pháp, đọc hiểu, đọc điền. Bài tập hàng ngày được soạn theo các dạng bài có trong đề thi. Ngoài 40-50 câu bài tập hàng ngày còn có bài tập bổ trợ hàng ngày và 50 câu bài tập tự luyện cuối mỗi tuần.

khai-giang-khoa-tong-on-tu-vung-ngu-phap-10
Trang Anh 19/06/2023 17:41
KHAI GIẢNG KHÓA TỔNG ÔN- TỪ VỮNG NGỮ PHÁP 10

KHAI GIẢNG KHÓA TỔNG ÔN- TỪ VỮNG NGỮ PHÁP 10

khai-giang-khoa-chuyen-de-ngu-phap-11
Trang Anh 19/06/2023 17:39
KHAI GIẢNG KHÓA CHUYÊN ĐỀ NGỮ PHÁP 11

KHAI GIẢNG KHÓA CHUYÊN ĐỀ NGỮ PHÁP 11

khai-giang-khoa-tu-vung-doc-hieu-6
Trang Anh 19/06/2023 16:59
KHAI GIẢNG KHÓA TỪ VỰNG - ĐỌC HIỂU 6

KHAI GIẢNG KHÓA TỪ VỰNG - ĐỌC HIỂU 6

khai-giang-khoa-luyen-de-2023
Trang Anh 17/12/2022 05:41
KHAI GIẢNG KHÓA LUYỆN ĐỀ 2023

KHÓA LUYỆN ĐỀ 2023 gồm 3 khóa: ôn thi vào 10, ôn thi chuyên và ôn thi THPTQG

khoa-chuyen-de-ngu-phap-10
Trang Anh 09/09/2022 12:29
KHÓA CHUYÊN ĐỀ NGỮ PHÁP 10

KHÓA CHUYÊN ĐỀ NGỮ PHÁP 10

khoa-tong-on-tu-vung-ngu-phap-9
Trang Anh 09/09/2022 12:18
KHÓA TỔNG ÔN TỪ VỰNG - NGỮ PHÁP 9

KHÓA TỔNG ÔN TỪ VỰNG - NGỮ PHÁP 9

khai-giang-khoa-tien-giai-de-2022-2023
Trang Anh 17/08/2022 07:45
KHAI GIẢNG KHÓA TIỀN GIẢI ĐỀ 2022-2023

KHAI GIẢNG KHÓA TIỀN GIẢI ĐỀ 2022-2023

khai-giang-khoa-on-thi-vao-10
Trang Anh 29/07/2022 05:01
KHAI GIẢNG KHÓA ÔN THI VÀO 10

ÔN THI VÀO 10

khai-giang-khoa-tu-vung-doc-hieu-5
Trang Anh 29/05/2022 18:48
KHAI GIẢNG KHÓA TỪ VỰNG - ĐỌC HIỂU 5

KHAI GIẢNG KHÓA TỪ VỰNG - ĐỌC HIỂU 5

khoa-tong-on-tu-vung-ngu-phap-8
Trang Anh 07/04/2022 09:57
KHÓA TỔNG ÔN TỪ VỰNG - NGỮ PHÁP 8

KHÓA TỔNG ÔN TỪ VỰNG - NGỮ PHÁP 8

khoa-chuyen-de-ngu-phap-9
Trang Anh 07/04/2022 09:55
KHÓA CHUYÊN ĐỀ NGỮ PHÁP 9

KHÓA CHUYÊN ĐỀ NGỮ PHÁP 9

khai-giang-cac-khoa-luyen-thi-danh-cho-2k52k62k7
khoa-luyen-giai-de-thi-mon-tieng-anh-2022
  • 1
  • 2