khoa-tieng-anh-10
Trang Anh 18/06/2024 20:45
KHÓA TIẾNG ANH 10

- Học bám sát chương trình sách giáo khóa lớp 10 của 5 bộ sách giáo khoa chính: GLOBAL SUCCESS, I LEARN SMART WORLD, FRIENDS GLOBAL, BRIGHT, DISCOVERY - Chú trọng vào ngữ âm, ngữ pháp, từ vựng, đọc hiểu theo các đơn vị bài học. - Thời lượng học là 32 tuần = 8 tháng (từ 22/7/2024 đến hết tháng 27/4/2025)

khoa-ngu-phap-tieng-anh
Trang Anh 02/06/2024 16:06
KHÓA NGỮ PHÁP TIẾNG ANH

Khóa học này kéo dài 7 tháng (từ 1/7/2024 đến hết tháng 12/1/2025), học hết 28 chuyên đề ngữ pháp có trong chương trình phổ thông, bám sát khung chương trình sách giáo khoa mới

khoa-cippcollocations-idioms-prepositions-phrasal-verbs
Trang Anh 01/06/2024 16:55
KHÓA CIPP(COLLOCATIONS- IDIOMS- PREPOSITIONS- PHRASAL VERBS)

✅ Khoá học này sẽ học liên tục trong 57 tuần (bắt đầu từ 3/6/2024-> 29/6/2025), học theo kiểu mưa dầm thấm lâu, mỗi ngày học từ 15-20 cụm (sẽ có phần lý thuyết+ bài tập áp dụng+ giải đáp án chi tiết) và ngày nào cũng học. Phần lý thuyết sẽ có hình ảnh, âm thanh minh hoạ để bài học sinh động và dễ nhớ hơn. Mỗi tuần học về 1 chủ đề và các nội dung học có sâu chuỗi và liên kết với nhau. Cụ thể: 📌 Thứ 2: học về kết hợp từ 📌 Thứ 3: học về thành ngữ 📌 Thứ 4: học về cụm động từ 📌 Thứ 5: học về giới từ 📌 Thứ 6: học về cụm từ cố định 📌 Thứ 7: thi thử online 💥 Chủ nhật: Làm bài tập củng cố

khai-giang-khoa-tu-vung-doc-hieu-nen-tang
Trang Anh 21/05/2024 21:06
KHAI GIẢNG KHÓA TỪ VỰNG - ĐỌC HIỂU NỀN TẢNG

Khóa học được xây dựng theo các chủ đề bám sát chương trình sgk phổ thông (chương trình sgk mới) nhằm giúp các em học sinh có nền tảng từ vựng vững chắc và giúp các em rèn kĩ năng làm dạng bài từ vựng- đọc hiểu- đọc điền.

lo-trinh-luyen-thi-chuyenhsg
Trang Anh 22/04/2024 10:01
LỘ TRÌNH LUYỆN THI CHUYÊN/HSG

Lộ trình này gồm có 5 khóa: khóa TỪ VỰNG – ĐỌC HIỂU, khóa TỔNG ÔN TỪ VỰNG -NGỮ PHÁP, khóa TIỀN GIẢI ĐỀ, khóa LUYỆN GIẢI ĐỀ CHUYÊN/HSG và khóa tặng CIPP. Hình thức học: học trên app moon.vn + video + lời giải chi tiết và bài tập hàng ngày kết hợp với giải đáp trong nhóm kín facebook.

lo-trinh-luyen-thi-vao-10
Trang Anh 22/04/2024 09:55
LỘ TRÌNH LUYỆN THI VÀO 10

Lộ trình LUYỆN THI VÀO 10 gồm có 3 khóa: khóa TỪ VỰNG – ĐỌC HIỂU CẤP 2, khóa NGỮ PHÁP TIẾNG ANH và khóa LUYỆN GIẢI ĐỀ VÀO

khai-giang-khoa-tu-vung-doc-hieu-cap-2
Trang Anh 22/04/2024 00:01
KHAI GIẢNG KHÓA TỪ VỰNG - ĐỌC HIỂU CẤP 2

Học theo các chủ đề bám sát chương trình sách giáo MỚI lớp 7-8-9(Global Success, I learn smart world, Friends Plus).

lo-trinh-luyen-thi-2025-2026
Trang Anh 06/03/2024 17:27
LỘ TRÌNH LUYỆN THI 2025-2026

Lộ trình luyện thi 2025 được đóng gói thành COMBO 2025 gồm có 4 khóa chính: TỪ VỰNG - ĐỌC HIỂU NỀN TẢNG, TỪ VỰNG - ĐỌC HIỂU NÂNG CAO, KHÓA NGỮ PHÁP TIẾNG ANH và LUYỆN ĐỀ 2025 và 1 khóa tặng kèm khi các bạn đăng kí COMBO 2025 (khóa CIPP học toàn bộ collocations-idioms-prepositions- phrasal verbs trong tiếng Anh).

khai-giang-khoa-tu-vung-doc-hieu-nen-tangcap-3
Trang Anh 06/03/2024 17:16
KHAI GIẢNG KHÓA TỪ VỰNG - ĐỌC HIỂU NỀN TẢNG(CẤP 3)

- Mỗi tuần sẽ học 3 units trong chương trình sách giáo khoa mới (Global Success, I learn smart world, Friends Global) từ lớp 10 đến lớp 12. - Các ngày thứ 2-4-6 học từ vựng/cụm từ theo chủ đề qua flashcards rồi áp dụng vào làm 20-30 câu bài tập gồm các dạng: chọn đáp án đúng, tìm từ đồng nghĩa – trái nghĩa, dạng bài sắp xếp để tạo thành đoạn văn/lá thư hoàn chỉnh (giống dạng câu 16-17 trong ĐMH 2025) - Các ngày 3-5-7 luyện các dạng bài đọc hiểu theo chủ đề từ vựng tương ứng bám sát form ĐHM 2025.

khai-giang-khoa-chuyen-de-ngu-phap-12
khai-giang-khoa-luyen-giai-de-thi-thptqg-giai-de-thi-chuyen-2024
Trang Anh 09/12/2023 11:34
KHAI GIẢNG KHÓA LUYỆN GIẢI ĐỀ THI THPTQG+ GIẢI ĐỀ THI CHUYÊN 2024

KHÓA LUYỆN GIẢI ĐỀ 2023 -2024 (Luyện giải đề thi THPTQG + đề thi CHUYÊN/HSG)

khai-giang-khoa-luyen-giai-de-thi-vao-10
Trang Anh 09/12/2023 07:47
KHAI GIẢNG KHÓA LUYỆN GIẢI ĐỀ THI VÀO 10

- Mỗi ngày sẽ luyện giải một đề thi vào 10. Ngoài phần đề thi còn có flashcard hỗ trợ học từ mới và cấu trúc (được lọc ra từ chính đề thi của ngày hôm đó). Bài tập tất cả các ngày đều có lời giải chi tiết + video chữa. - 20h30 tối thứ 2 hàng tuần học live trong nhóm kín. - Ngoài việc mỗi ngày luyện giải một đề thi vào 10 ra thì còn có LUYỆN NGHE và cuối tuần còn có BÀI TẬP LÀM

khai-giang-khoa-tong-on-tu-vung-lop-9
Trang Anh 03/09/2023 19:47
KHAI GIẢNG KHÓA TỔNG ÔN - TỪ VỰNG LỚP 9

Tổng ôn tập các chuyên đề về từ vựng và ngữ pháp sẽ có trong thi.

khai-giang-khoa-tien-giai-de-2023-2024
Trang Anh 03/09/2023 19:44
KHAI GIẢNG KHÓA TIỀN GIẢI ĐỀ 2023-2024

Luyện các dạng bài có trong đề thi như: phát âm- trọng âm, chọn đáp án đúng, tình huống giao tiếp, đồng nghĩa – trái nghĩa, câu đồng nghĩa, kết hợp câu, lỗi sai, đục lỗ, đọc hiểu. Khóa học hướng tới việc giúp các bạn làm thành thạo các dạng bài trong đề thi, tập dượt giải đề và trang bị mọi hành trang kiến thức để các bạn tự tin bước vào chinh phục mục tiêu 9+.

khai-giang-khoa-tong-on-tu-vung-ngu-phap-11
Trang Anh 03/09/2023 19:41
KHAI GIẢNG KHÓA TỔNG ÔN TỪ VỰNG - NGỮ PHÁP 11

Học tổng ôn toàn bộ từ vựng, ngữ pháp, đọc hiểu, đọc điền. Bài tập hàng ngày được soạn theo các dạng bài có trong đề thi. Ngoài 40-50 câu bài tập hàng ngày còn có bài tập bổ trợ hàng ngày và 50 câu bài tập tự luyện cuối mỗi tuần.

khai-giang-khoa-tong-on-tu-vung-ngu-phap-10
Trang Anh 19/06/2023 17:41
KHAI GIẢNG KHÓA TỔNG ÔN- TỪ VỮNG NGỮ PHÁP 10

KHAI GIẢNG KHÓA TỔNG ÔN- TỪ VỮNG NGỮ PHÁP 10

khai-giang-khoa-chuyen-de-ngu-phap-11
Trang Anh 19/06/2023 17:39
KHAI GIẢNG KHÓA CHUYÊN ĐỀ NGỮ PHÁP 11

KHAI GIẢNG KHÓA CHUYÊN ĐỀ NGỮ PHÁP 11

khai-giang-khoa-tu-vung-doc-hieu-6
Trang Anh 19/06/2023 16:59
KHAI GIẢNG KHÓA TỪ VỰNG - ĐỌC HIỂU 6

KHAI GIẢNG KHÓA TỪ VỰNG - ĐỌC HIỂU 6

khai-giang-khoa-luyen-de-2023
Trang Anh 17/12/2022 05:41
KHAI GIẢNG KHÓA LUYỆN ĐỀ 2023

KHÓA LUYỆN ĐỀ 2023 gồm 3 khóa: ôn thi vào 10, ôn thi chuyên và ôn thi THPTQG

khoa-chuyen-de-ngu-phap-10
Trang Anh 09/09/2022 12:29
KHÓA CHUYÊN ĐỀ NGỮ PHÁP 10

KHÓA CHUYÊN ĐỀ NGỮ PHÁP 10

khoa-tong-on-tu-vung-ngu-phap-9
Trang Anh 09/09/2022 12:18
KHÓA TỔNG ÔN TỪ VỰNG - NGỮ PHÁP 9

KHÓA TỔNG ÔN TỪ VỰNG - NGỮ PHÁP 9

  • 1
  • 2