Bài viết của tác giả "Trang Anh"

khai-giang-khoa-luyen-de-2023
Trang Anh 17/12/2022 05:41
KHAI GIẢNG KHÓA LUYỆN ĐỀ 2023

KHÓA LUYỆN ĐỀ 2023 gồm 3 khóa: ôn thi vào 10, ôn thi chuyên và ôn thi THPTQG

khoa-chuyen-de-ngu-phap-10
Trang Anh 09/09/2022 12:29
KHÓA CHUYÊN ĐỀ NGỮ PHÁP 10

KHÓA CHUYÊN ĐỀ NGỮ PHÁP 10

khoa-tong-on-tu-vung-ngu-phap-9
Trang Anh 09/09/2022 12:18
KHÓA TỔNG ÔN TỪ VỰNG - NGỮ PHÁP 9

KHÓA TỔNG ÔN TỪ VỰNG - NGỮ PHÁP 9

khai-giang-khoa-tien-giai-de-2022-2023
Trang Anh 17/08/2022 07:45
KHAI GIẢNG KHÓA TIỀN GIẢI ĐỀ 2022-2023

KHAI GIẢNG KHÓA TIỀN GIẢI ĐỀ 2022-2023

khai-giang-khoa-on-thi-vao-10
Trang Anh 29/07/2022 05:01
KHAI GIẢNG KHÓA ÔN THI VÀO 10

ÔN THI VÀO 10

khai-giang-khoa-tu-vung-doc-hieu-5
Trang Anh 29/05/2022 18:48
KHAI GIẢNG KHÓA TỪ VỰNG - ĐỌC HIỂU 5

KHAI GIẢNG KHÓA TỪ VỰNG - ĐỌC HIỂU 5

khoa-tong-on-tu-vung-ngu-phap-8
Trang Anh 07/04/2022 09:57
KHÓA TỔNG ÔN TỪ VỰNG - NGỮ PHÁP 8

KHÓA TỔNG ÔN TỪ VỰNG - NGỮ PHÁP 8

khoa-chuyen-de-ngu-phap-9
Trang Anh 07/04/2022 09:55
KHÓA CHUYÊN ĐỀ NGỮ PHÁP 9

KHÓA CHUYÊN ĐỀ NGỮ PHÁP 9

khai-giang-cac-khoa-luyen-thi-danh-cho-2k52k62k7
khoa-luyen-giai-de-thi-mon-tieng-anh-2022
khoa-tien-giai-de-2022
Trang Anh 02/10/2021 16:20
KHÓA TIỀN GIẢI ĐỀ 2022

KHÓA TIỀN GIẢI ĐỀ 2022

khoa-tong-on-tu-vung-ngu-phap-7
Trang Anh 02/10/2021 16:15
KHÓA TÔNG ÔN TỪ VỰNG - NGỮ PHÁP 7

???? TÔ7 là khoá nối tiếp của CĐ7. CĐ7 học từng chuyên đề riêng lẻ, nên cần qua TÔ7 để ôn tập và củng cố toàn bộ kiến thức đã học thành logic và hệ thống. Ngoài ra TÔ7 còn tổng ôn các chủ đề từ vựng thường xuất hiện trong thi. ???? Như vậy TÔ7 phù hợp với các bạn đã học qua các khoá chuyên đề của Cô hoặc đã học xong 25 chuyên đề ngữ pháp. ???? Điểm đầu vào của TÔ7 là từ 5 trở lên trong bài thi thử tháng 9 vừa rui của Cô.

khoa-chuyen-de-ngu-phap-8
Trang Anh 02/10/2021 16:12
KHÓA CHUYÊN ĐỀ NGỮ PHÁP 8

Khóa chuyên đề ngữ pháp 8

combo-luyen-thi-dai-hoc-2021-2022-mon-tieng-anh
khoa-luyen-cipp-2021-2022
Trang Anh 16/09/2021 08:33
KHÓA LUYỆN CIPP 2021-2022

khoa-tu-vung-doc-hieu-4
Trang Anh 19/07/2021 15:18
KHÓA TỪ VỰNG - ĐỌC HIỂU 4

  • 1