Bài viết mới nhất

TEST 4- NHÓM TỔNG ÔN 3

Chào e, Đây là bài test số 4, được thiết kế để đánh giá kết quả học...

TEST 4 – NHÓM CHUYÊN ĐỀ 3

TEST 3- NHÓM TỔNG ÔN 3

TEST 2- NHÓM TỔNG ÔN TỪ VỰNG + NGỮ PHÁP 3

BÀI KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC

Chào các bạn, Nếu như có ai đó hỏi Cô rằng: ” muốn bắt đầu học Tiếng...

TỔNG HỢP ĐỀ THI THỬ THPTQG 2019 CỦA CÔ TRANG ANH

Exercise 15

Collocations, idioms and phrasal verbs 15

Collocations, idioms and phrasal verbs 14

NHỮNG CÂU NGỮ PHÁP HAY SAI – PHẦN 2

Cô Trang Anh dự kiến sẽ hỗ trợ các bạn tổng ôn ngữ pháp bằng cách mỗi...

NHỮNG CÂU NGỮ PHÁP HAY SAI-PHẦN 1

Chương trình hỗ trợ 2K1,2K2,2K3 – Buổi 7( Thức Giả Định)

Những trường hợp đặc biệt trong phát âm đuôi -ed

Collocations, idioms and phrasal verbs 15

Những cấu trúc dưới đây trước trích ra từ LESSON 11- SPORTS sách 2000 English Collocations and...

Collocations, idioms and phrasal verbs 14

NHỮNG CẤU TRÚC TRONG CHƯƠNG TRÌNH THPT 2

NHỮNG CẤU TRÚC TRONG CHƯƠNG TRÌNH THPT 1

Collocations, Idioms and Phrasal Verbs 13

Từ Vựng – Lớp 10(Cơ bản) – Unit 6

AN EXCURSION 1. in the shape [∫eip] of: có hình dáng 2. lotus (n) [‘loutəs] hoa sen 3....

Từ Vựng – Lớp 10(Cơ bản) – Unit 5

Từ Vựng – Lớp 10(Cơ bản)- Unit 4

Từ Vựng – Lớp 10 (Cơ bản) – Unit 2

Từ Vựng – Lớp 10 (Cơ bản) – Unit 1